Fraude onderzoek door Rebuss

Als u een groot bedrijf heeft, kunt u nog wel eens het overzicht verliezen. Kasverschil, ziekteverzuim of het verdwijnen van spullen wilt u nog wel eens door de vingers zien of helemaal niet onder ogen krijgen. Het is echter van belang dat deze zaken serieus worden genomen. Er is namelijk altijd een kans dat er opzettelijk misbruik wordt gemaakt van producten of diensten binnen uw bedrijf. Om dit duidelijk te krijgen en stop te zetten kunt u Rebuss inschakelen.

Fraude onderzoek

Rebuss doet graag onderzoek voor u naar fraude. Veel dingen vallen onder fraude. U kunt hierbij denken aan diefstal. Dit kunt u opmerken door bijvoorbeeld kasverschil, missende of onjuiste cijfers en spullen die verdwijnen. Naast diefstal kan er ook sprake zijn van andere soorten fraude. Denk hierbij aan onterecht ziekteverzuim, verzekeringsfraude of schending van overeenkomsten. Al deze soorten van fraude kunnen uw bedrijf negatief beïnvloeden. Bij Rebuss kunt een detective inhuren die helder kan krijgen of één van deze vermoedens kloppen. De werknemers werken duidelijk en helder en zorgen voor een juridisch onderbouwd rapport. Door deze factoren en de vele ervaring zal de fraude snel opgespoord en daarmee stop gezet kunnen worden.

Melding maken

U kunt op de website van Rebuss een anonieme melding maken zodat er een fraude onderzoek gedaan kan worden. Rebuss zal na de anonieme melding zelf contact zoeken met het desbetreffende bedrijf.

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.